Thursday, March 17, 2011

Speech Samples


Martin is about 2 and a half years old at that time.

Overheard from my home office while working:

Martin: Баба, ти оздравя, защото ти пи milk chocolate? И аз пия milk chocolate - да оздравеем! (meant to say 'chocolate milk')
М: Вале, Вале, не тука! Баба, махни го! Карай количката - този мотор на мене! Не Вале!
баба: Той няма да ти го вземе - той само го пипа!
М: Не искам той да пипа. Не искам! .... И после ще го остави! :)
баба: Ти наяаде ли се?
М: Още не!
баба: Хайде, закъсняхме за playground.
М: Пьрво да го изпиям milk chocolate... Виж! (finishing his drink)
баба: Браво на тебе!
М: Като дойдем и после ще изядем това.

****
М: Баба, земи една очила да четеме книжки!

****
М: И аз обичам много моркови. И аз обичам зеленчуци. И обичам alma (=almond) butter. Това е една семка - не се еде! И ти няма да го еде?

****
М: Me siento mal! Me siento gordo!

****
М: Пак ще играяме!
баба: Седни да си починеш.
М: Не искам да седя - искам да работя!

****
М: Валето лапа всичко!
баба: Какво прави Валето?
М: Валето прави беля - всичко лапа!

****
М: Бабо, искам тахьн. Аз сьм гладен за тахьн. Искам тахьнче! Не пьрво супа - искам пьрво тахьн! Бабо, тахьнче с мееед! Сльнчоглед тахьн! Ама баба не знае кьде тати купил сльнчоглед тахьн. Ама той купил на магазина бе! Пьк баба не знае че тати купил слънчоглед тахьн на магазина. Не искам фелийка. Не го печей! Това е сандвич. Бабо, помогни ми да ми намажем фелийката... Ние окапахме малко и ние ще го облизаме! И става сандвич! Става хубав садвич кото фелийката като сложим тахьн. Който яаде тахьн трябва да пие вода!

****
М: (after spending the day at his grandparents' and his grandpa not hoeing in his garden this time): Следващия пьт ще копаеме!

****
М: Мамо, четей тази книжка!

****
М: Esta pelota esta rompida!

No comments:

Post a Comment